Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ

1,000,000 төг
Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ

Уул уурхайн, хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, аялал жуулчлалын төсөл болон бусад үйл ажиллагаанд байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, төлөв байдал үнэлгээний тайлан, менежментийн төлөвлгөө хийж гүйцэтгэнэ. Чадварлаг хамт олон Утас 80481424

мийгаа 2019 10 Сард элссэн

80481424